ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - FREELANCER

Ενδιάμεση Manager και ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους τομείς

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ - QUALITY (Διαχείρισης Ποιότητας, Διασφάλιση Ποιότητας, IATF16949)
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ - PRODUCTION
  • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ENGINEERING
  • ΕΡΓΟΥ - PROJECT

διαθέτουμε τους κατάλληλους ενδιάμεσης ειδικούς (interim experts) και καλύπτουμε πλήρως τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

  • Πλήρης απασχόληση ή ωριαία βάση
  • Σε όλους τους τεχνικούς τομείς
  • Για όλα τα υλικά (μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, χυτοσίδηρο κ.λπ.)
  • Για την περίοδο που θέλετε
  • Σε 48 ώρες στο χώρο σας ή στην επιθυμητή ημερομηνία σας
  • Mε τους όρους "εκκρεμείς αξίες για τα χρήματα"

και καλύπτουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας εντελώς.

Φροντίζουμε για την πλήρη δύναμή σας γιατί
εχουμε τouς καλύτερouς ενδιάμεσες ειδικούς / Interim Experts / εμπειρογνώμονες για εσάς!


Η Κώτσικας Consulting ιδρύθηκε το 2006 ως μία QUALITY CONSULTING για ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (INTERIM MANAGEMENT SERVICES) στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Το 2008, ο τομέας της ιατρικής και της τεχνολογίας τροφίμων, καθώς και η γενική μηχανολογία, η κατασκευή εγκαταστάσεων και η κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προστέθηκαν στον τομέα της ποιότητας.

Οι βασικές μας ικανότητες στην ενδιάμεση διαχείριση ήταν πάντα οι τομείς της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (quality) και της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (engineering) καθώς και της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (project management). Από το ανώτατο επίπεδο διοίκησης (CTO), μέσω της διαχείρισης εργοστασίων (plant manager), της διαχείρισης της ποιότητας (QM) και της παραγωγής (PM), της διαχείρισης έργου (project management), του μηχανικού έργου (project manager) ή του μηχανικού ποιότητας (quality manager) ή ακόμα και του τεχνικού μέτρησης.


Από το 2000 καλύπτουμε όλες τις τεχνικές θέσεις με τους ενδιάμεση ειδικούς μας. Από τον απλό τεχνικό μέχρι τον γενικό διευθυντή ή τον ΚΟΤ.
Βοηθάμε τους πελάτες μας σε έργα με τους ενδιάμεσους ειδικούς μας για τη διαχείριση για την επιθυμητή διάρκεια. Ερχόμαστε σε εσάς με τους Ενδιάμεσους ειδικούς μας, αν πρέπει να επιλυθούν άμεσα σοβαρά προβλήματα, όπως π.χ. Ποιοτικά προβλήματα, τα οποία απαιτούν ειδική τεχνογνωσία με ειδικές γνώσεις και πολυετή εμπειρία.

Wir füllen mit unseren Interim Experten Ihre Vakanzen, bis die Positionen als Festanstellung wieder besetzt sind. Übrigens, durch unser Netzwerk vermitteln wir auch passende Festanstellungen. Das sind Führungskräfte in ungekündigter Stellung, die am Arbeitsmarkt für Headhunter nicht sichtbar sind.

Στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας, εργαζόμαστε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας για όλους σχεδόν τους ΚΑΕ καθώς και για τους προμηθευτές TIER1.
Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις στη διαχείριση της ποιότητας (π.χ. ISO TS 16949, ISO 9001: 2015, IATF 16949) και ως εκ τούτου θέτει πρότυπα σε πολλούς τεχνικούς τομείς.


Seit 2008 sind wir zunehmend auch für Non-Automotive Kunden tätig und übertragen die Qualitätsmaßstäbe der Automobilindustrie erfolgreich in andere Branchen und zwar nachweislich. Durch die Adaption von Automotive Qualitäts-Bausteinen bis hin zum gesamten Qualitätsmanagement erzielen diese Non-Automotive Unternehmen Wettbewerbsvorteile, indem sie durch unsere Unterstützung die Qualitäts- und Produktionsprobleme signifikant reduzieren, die Effizienz steigern und gleichzeitig die Kosten signifikant senken. Wenn die Anzahl der Fehler reduziert bzw. durch Prozessverbesserungen vollständig eliminiert werden, fallen auch keine Kosten mehr an.
Klingt nicht nur simpel, ist es auch - mit den passenden Experten auf Zeit als Berater, die Ihnen keine Papier-Konzepte verkaufen sondern individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen erarbeiten, definieren und nachhaltig erfolgreich umsetzen.

Als neutrale Technische Berater bzw. Qualitätsberater und Problemlöser liefern wir Ihnen „Hands on“ Ergebnisse, wo andere nur Kosten verursachen. Das ist unser Verständnis von Interim Management Qualität, Engineering und Technik. Und so arbeiten auch unsere Projektleiter, zielorientiert und ergebnisorientiert.

Unsere Dienstleistungen sind umfangreich. Geben Sie uns die Gelegenheit Sie zu informieren und als neuen Kunden zu gewinnen. Wir werden Sie mit unserer Expertise überzeugen.

Wir sind bekannt für eine unkomplizierte Beauftragung bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Aufgaben und Projekte mit höchster Zufriendenheit unserer Kunden.
Sogar innerhalb von 24 Std. sind wir vor Ort, wenn es richtig "brennt" (z.B. Bandstillstand in der Fertigung oder Übergabe und Dokumentation aller Themen bei sofortiger Freistellung einer Führungskraft . . .)

Unser Qualitätsmanagement deckt mit unseren höchstqualifizierten Experten Lieferantenmanagement und Lieferantenentwicklung sowie Qualitätsplanung - auch bekannt als Advanced Product Quality Planning (APQP) mit den zugehörigen Hauptaufgaben PPAP und FMEA in allen Formen (K-, P-, S-FMEA) - ab. Ebenso decken wir Qualitätslenkung und technische Audits (Produkt Audit, Prozess Audit, Lieferanten Audit, Umwelt Audit, Qualitäts Audit) auf höchstem Niveau ab.
Unsere Energieeffizienzauditoren und -Beauftragten stehen schon bereit für Audits nach ISO 50001.

Für unsere Interim Management Experten und Qualitäts-Spezialisten sind folgende Begriffe keine Fremdwörter sondern Tagesgeschäft direkt bei unseren Kunden vor Ort:
Six-Sigma, Six-Sigma Black Belt, Kaizen, 8D, 5Why, TPM, TQM, SPC, Lean Production Management, HACCP, BRC, Kepner-Tregoe, APQP für Grauguss, Alu-Guss, Metall, Kunststoff, Elektrik, Elektronik. Nur so erfüllen wir mit unserer technischen Beratung die hohen Ansprüche unserer Kunden, denen die Kotsikas Consulting nachweislich seit mehr als 10 Jahren gerecht wird.